Ανακαλύψτε OCEAN-SAR

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτή η υπηρεσία ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ! Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε CMCC

 

Το OCEAN-SAR είναι μία υπηρεσία για την υποστήριξη του λιμενικού και των επιχειρησιακών κέντρων έρευνας και διάσωσης. Το OCEAN-SAR εξομοιώνει τις πιθανές κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν άτομα ή αντικείμενα, τα οποία έχουν χαθεί στη θάλασσα, αυξάνοντας, έτσι, την πιθανότητα επιτυχούς εξέλιξης των ερευνών διάσωσης, διευκολύνοντας παράλληλα, το συντονισμό των επιχειρήσεων.

Το OCEAN-SAR βασίζεται στο μοντέλο του Leeway. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αλγόριθμους που «κρύβονται» πίσω από το OCEAN-SAR μπορείτε να αναζητήσετε στις δημοσιεύσεις που ακολουθούν:

  • Allen, A A, 2005: Leeway divergence, Technical Report CG-D-05-05, US Coast Guard Research and Development Center, 1082 Shennecossett Road, Groton, CT, USA
  • Allen, A A and JV Plourde, 1999: Review of Leeway: Field Experiments and Implementation, Technical Report CG-D-08-99, US Coast Guard Research and Development Center, 1082 Shennecossett Road, Groton, CT, USA
  • Breivik, Ø and A A Allen, 2008: "An Operational Search and Rescue Model for the Norwegian Sea and the North Sea", J. Marine Sys., 69(1-2), 99-113 arxiv.org/pdf/1111.1102v1.pdf

 

Εφόσον δοθεί -από πλευράς χρήστη- η θέση και ο χρόνος του συμβάντος (ατυχήματος), το OCEAN-SAR θα πραγματοποιήσει μία σχολαστική προσομοίωση –βάσει των δεδομένων που διαθέτει- για τον εντοπισμό, αφενός, των περιοχών εντός των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθεί η έρευνα και, αφετέρου, των πιθανών κατευθύνσεων (τροχιές) που ακολούθησαν τα πλωτά μέσα ή τα αντικείμενα. Σε ό,τι αφορά την προσομοίωση του αέρα και των θαλάσσιων ρευμάτων, το εν λόγω σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει παλαιότερα δεδομένα, βραχυπρόθεσμες προγνώσεις (1 έως 5 ημερών) και, τέλος, μακροπρόθεσμες  προγνώσεις. Το OCEAN-SAR είναι σε θέση να παράγει χάρτες «υψηλών πιθανοτήτων» για τη διευκόλυνση των ερευνών διάσωσης.

Επιπλέον το OCEAN-SAR παράγει χάρτες όπου υποδεικνύονται οι περιοχές με την υψηλότερη πιθανότητα να εντοπιστούν τα πλωτά μέσα ή αντικείμενα, καθώς επίσης οι πιθανές κατευθύνσεις/τροχιές.

To OCEAN-SAR αποτελεί ένα προϊόν του προγράμματος «TESSA», και δημιουργήθηκε από:

  • Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) , υπεύθυνο σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες, τον εντοπισμό των περιοχών που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι έρευνες και τον υπολογισμό της πιθανότερης κατεύθυνσης των ατόμων/αντικειμένων που αναζητούνται,
  • Την Links S.p.A., υπεύθυνη για την εφαρμογή συστημάτων DSS στο διαδίκτυο,