OCEAN-SAR'ı KEŞFEDİN

OCEAN-SAR arama ve kurtarma operasyonları sırasında denizcilik yetkililerini operasyon merkezlerini desteklemek için sunulan bir hizmettir. Denizde kaybolan kişiler veya nesnelerin olası yörüngelerini simüle etmek için OCEAN-SAR'ın kullanılması arama alanlarının daha iyi önceliklendirilmesini sağlar ve başarılı bir kurtarma sağlama şansını arttırır.

OCEAN-SAR Rüzgar Altına Düşme modeline dayanır. OCEAN-SAR'ın temelinde yatan algoritmalarla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki yayınlardan ulaşabilirsiniz:

  • llen, A A, 2005: Leeway divergence, Technical Report CG-D-05-05, US Coast Guard Research and Development Center, 1082 Shennecossett Road, Groton, CT, USA
  • Allen, A A and JV Plourde, 1999: Review of Leeway: Field Experiments and Implementation, Technical Report CG-D-08-99, US Coast Guard Research and Development Center, 1082 Shennecossett Road, Groton, CT, USA
  • Breivik, Ø and A A Allen, 2008: "An Operational Search and Rescue Model for the Norwegian Sea and the North Sea", J. Marine Sys., 69(1-2), 99-113 arxiv.org/pdf/1111.1102v1.pdf

OCEAN-SAR Kullanıcı tanımlı bir konum ve kaza saatini esas alarak büyük bir gemi başıboş yörüngeleri grubunun olasılıksal simülasyonunu gerçekleştirmek için rüzgar altına düşme nesnesi parametrelendirmesi ve girdi parametrelerindeki belirsizliklerden faydalanır. Rüzgar ve dalga akıntılarının simülasyonu içinse tarihsel veriler, kısa süreli tahminler (1-5 günlük) ve uzun vadeli kestirimlerden faydalanabilir. OCEAN-SAR yüksek olasılıklı arama alanları ve en olası başıboş tekne yörüngesi haritaları oluşturur.

OCEAN-SAR yüksek olasılıklı arama alanları ve en olası başıboş tekne yörüngesi haritaları oluşturur.

OCEAN-SAR: 

  • Arama faaliyetleri, arama alanları hesaplaması ve en olası başıboş tekne yörüngelerinden sorumlu Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
  •  DSS'nin web üzerinde dağıtımından sorumlu Links S.p.A.