YARDIM

VideoTutorial - English sub Ita

 

 

Kullanıcı Arayüzü iki temel bölümden oluşur:

1.    Bölüm1: girdi parametrelerinin yapılandırılması için solda bulunan kontrol paneli (Şekil 1'deki mavi kutu).

2.    Bölüm2: çıktıların gösterildiği bir harita (Şekil 1'deki gri kutu).

 

Kontrol paneli

 


 

Kullanıcının bir simülasyonu sunmadan önce SİMÜLASYON GİRDİ bölümünde bazı parametreleri ayarlaması gerekir:

GENEL (Şekil 2'deki mavi kutu)

 • Simülasyon adı: Yapılacak simülasyonu tanımlamak için metin dizisi;
 • Nesne Sınıfı: Aşağıdaki listeden başıboş nesne sınıfı. Nesne verilen kategorilerden birine uymuyorsa, benzer başıboş durma özelliklerine sahip bir nesne seçin. 

 

BİLİNEN SON KONUM (Şekil 2'deki yeşil kutu) 

 • Bilinen Son Konum (LKP) aranan nesne veya kişinin son görüldüğü ya da kaza sırasında bulunduğu tahmin edilen konum olarak tanımlanır. LKP iki şekilde belirlenebilir:

1. harita üzerine tıklayarak (Şekil 3);

2. ilgili metin alanına doğrudan Enlem/Boylam koordinatlarını girerek (Şekil 3)

 

 

Enlem/Boylam koordinatlarını manüel olarak girerken, Koordinat formatı seçenek düğmesinden format seçilebilir (Şekil 4'teki kırmızı daire). Olası koordinat formatları şöyledir:

o   DD (Ondalık Derece)

o   DMS (Derece-Dakika-Saniye)

o   DMM (Derece-Dakika-Ondalık Saniye)

 

 • Radyan: LKP için belirsizlik radyanı (Şekil 4'teki kırmızı dikdörtgene bakınız)
 • Başıboş teknenin ilk serbest kalışı: Kişi veya nesnenin suda kaybolduğu tarih ve saat.  

 

SİMÜLASYON SÜRESİ (Şekil 2'deki turuncu kutu)

Simülasyon süresi başıboş kişi veya nesnenin kaybedilen süreden itibaren simüle edileceği zaman dilimini belirler. Tipik olarak, bu süre kaybolan kişi veya nesnenin kurtarma çalışmaları başlamadan önce suda başıboş kaldığı süre olarak ayarlanmalıdır.

 

TAHMİN SİSTEMİ (Şekil 2'deki mor kutu)

 • Oşinografik tahmin sistemi à MFS My Ocean:  sistemin mevcut sürümünde uzamsal çözünürlüğü yaklaşık 6,9 km olan MyOcean saatlik tahmin verileri kullanılmaktadır. Uzamsal alan Akdenizin tamamıdır (30°N-45°N, 6°W-36°E).
 • Akıntıların derinliği: başıboş tekne hesaplamaları için kullanılan maksimum deniz akıntı derinliği tahmin verileri;
 • Atmosferik tahmin sistemi àECMWF: ECMWF sistemi tarafından 6-saat zamansal çözünürlük ve yaklaşık 27,8 km uzamsal çözünürlükle deniz seviyesinden 10 m yükseklikte üretilen rüzgar tahminleri.

 

SİMÜLASYONU BAŞLAT (Şekil 2'deki kırmızı daire)

Tüm parametreler ayarlandıktan sonra, GÖNDER butonuna tıklanarak simülasyon gönderilebilir. Ardından geçen ve kalan süreyi gösteren bir ilerleme çubuğu belirecektir.

Gönderilen görevler SİMÜLASYONU DURDUR butonuna tıklanarak tamamlanmadan iptal edilebilir

Simülasyon başarıyla tamamlandıktan sonra, çıktı haritada otomatik olarak gösterilir (Şekil 5).

Tek tek başıboş teknelere tıklayarak araç bilgisindeki konumlarını görüntülemek mümkündür (bkz. Şekil 5). Haritada kullanılan simgelerin anlamı (daire, doğru, çokgenler, ...) web sayfasının sağ tarafında bulunan lejantta açıklanmıştır.

 

GÖSTERGE (Şekil 2'deki sarı kutu)

 • Çevresel alanları göster  à Yüzey Akımları Bu işaret kutusu harita üzerindeki çevresel alanların görünümünü kontrol eder.
 • Gösterge cetvelià deniz mili/kilometre: Haritada noktalar arasındaki mesafelerin ölçülmesi için bir cetvel göstergesini kontrol eden işaret kutusu vardır (bkz. Şekil 6). Mesafe sağ taraftaki metin alanında deniz mili veya kilometre cinsinden ifade edilebilir (Şekil 6'daki kırmızı daireye bakınız).

 

HESAPLANMIŞ SİMÜLASYONLAR (Şekil 2'deki sarı kutu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesaplanmış Simülasyon bölümünde, önceden işleen simülasyonların bir kaydı verilir. Her bir simülasyon için aşağıdaki bilgiler gösterilir:

 • İstek tarihi: görev gönderim tarihi ve saati;
 • Hesaplama süresi: görev gönderim zamanı ile sonuçların gösterilmesi arasındaki süre;
 • Etkili simülasyon süresi: "SİMÜLASYON SÜRESİ" bölümündeki kılavuz çizgi ile seçilen simülasyon süresi.
 • Durum: gönderilen görevin durumu (BAŞARILI veya BAŞARISIZ)

"Mavi göz" üzerine tıklayarak eski bir simülasyon harita üzerinde gösterilebilir.

Kullanıcı bir simülasyon sunduktan sonra, haritanın merkezindeki diyalog kutusunda ve Hesaplanmış Simülasyonlar bölümünde bir ilerleme çubuğu görüntülenir (bkz. Şekil 8)

Gönderilen bir görev sağ taraftaki geri dönüşüm kutusuna tıklayarak iptal edilebilir.