OCEAN-SAR'a Katılın

Akdeniz'dekiDenizcilik Arama ve KurtarmaHizmetimizolanOCEAN-SAR'akaydolun ve erişimsağlayın.

Ayrıca, OCEAN-SAR'akaydolarak TESSA hizmetlerinintamamındanfaydalanabilirsiniz: petroldöküntüsütahmini (WITOIL), çevreselnitelik(MARINENVIRONMENT) ve gemi rota yönlendirme (VISIR®) amaçlıisteğegöreuyarlanmışmeteorolojik-oşinografiktahmin portalı My SeaConditions ve KararDestekSistemleri